CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Phí dịch vụ tư vấn được trao đổi và thỏa thuận cụ thể tại điều khoản thanh toán trong hợp đồng được ký kết giữa hai bên. Hình thức thanh…

Xem Thêm
arrow